Veiklos sritys » Msija, Vizija, filosofija

VIZIJA

 

Spalvinguose vaikystės namuose kūrybingi darbuotojai suteikia tai, ko trokšta vaikai, ko tikisi tėvai.

 

MISIJA

 

Lopšelis-darželis ,,Žvaigždutė” globoja ir ugdo vaiką. Brandina kaip asmenybę, sudaro sąlygas įvairiapusei veiklai ir saviraiškai. Diegia sveikos gyvensenos pagrindus, rūpinasi vaiko saugumu, bendrauja ir bendradarbiauja su šeima.

 

FILOSOFIJA

 

Žmogaus ugdymas – vientisas procesas, paremtas saviaukla, natūralia vaiko prigimtimi, jo sugebėjimu pačiam kurti save laisvai renkantis priemones.

Pagarba vaikui, vaikų teisėms ir nepriklausomybei.

Darbuotojų kompetencijos ugdymas – siekimas aukštesniųjų veiklos motyvų ir savęs įprasminimo, sugebėjimas integruoti įvairias žinias, netradiciškai mąstyti. 

Darbuotojų asmeninės iniciatyvos skatinimas – galimybės tobulėjimui, nuolatiniai ieškojimai ir kūryba.