Struktūra ir kontaktai » pedagoginiai darbuotojai

 

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

 

 


Vardas, pavardė
Užimamos pareigos Išsilavinimas Specialybė Kvalifikacinė kategorija
Zigmas Mozuraitis direktorius aukštasis Fizikos ir astronomijos mokytojas II vad. kategorija
Giedrė Valantiejūtė direktoriaus pavaduotoja ugdymui aukštasis vokiečių kalbos mokytoja mok.
Inga Žiaušienė meninio ugdymo mokytoja aukštasis muzikos mokytoja vyr. mok.
Laimutė Būdienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. mok.
Violeta Macijauskienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. mok.
Vitalija Urbutienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. mok.
Sigita Blaževyčienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. mok.
Daiva Račkovskienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. mok.
Asta Gerdauskienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. mok.
Birutė Šedienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. mok.
Vida Zybartaitė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. mok.
Nijolė Meištininkienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė
Gitana Erciuvienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. mok.
Rasa Janušauskienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. mok.
Asta Vaišnorienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. mok.
Džeiralda Preikšaitienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. mok.
Ramutė Dabulskienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. mok.
Andželika Grikietienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. mok.
Svetlana Bagdonienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. mok.
Laimutė Itnerienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. mok.
Jolanta Gančierienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė
Dalia Macijauskienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja

 

aukštasis
 

ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. mok.
Indrė Kleinienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. mok.
Rima Liepienė logopedė aukštasis logopedė vyr. logopedė
Daiva Šimienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo pedagogė mok.
Alina Voverienė logopedė, spec.pedagogė aukštasis spec. pedagogė
logopedė
vyr. spec. pedagogė
Margarita Rimkutė ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. mok.
Lina Zemeckienė

ikimokyklimio ugdymo mokytoja

aukštasis ikimokyklinio ugdymo pedagogė vyr. mok.
Simoa Irgaševa ikimokyklimio ugdymo mokytoja aukštasis