Struktūra ir kontaktai » Savivalda, tarybos, komisijos


LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

 

Vardas, pavardė Pareigos
Nijolė Meištininkienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Jolanta Gančierienė pavaduotoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Dženeta Radžiūnienė sekretorė, mokytojos padėjėja
Giedrė Valantiejūtė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rima Bružienė skalbėja
Ramutė Dabulskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Loreta Stirbienė sekretorė
Vilma Krasauskaitė

tėvų atstovė

 

 

DARBO TARYBA

 

Vardas, pavardė Pareigos
Sigita Blaževyčienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė
Ramutė Dabulskienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė
Nijolė Meištininkienė ikimokyklinio ugdymo pedagogė

 

 

MOKYTOJŲ TARYBA

 

Vardas, pavardė

Pareigos 
Zigmas Mozuraitis pirmininkas, direktorius
Vida Zybartaitė sekretorė, ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Giedrė Valantiejūtė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Inga Žiaušienė meninio ugdymo mokytoja
Laimutė Būdienė  ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Violeta Macijauskienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Vitalija Urbutienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Dalia Macijauskienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Sigita Blaževyčienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja

Daiva Račkovskienė

ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Asta Gerdauskienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Birutė Šedienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Nijolė Meištininkienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Gitana Erciuvienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Rasa Janušauskienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Asta Vaišnorienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Džeiralda Preikšaitienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Ramutė Dabulskienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Andželika Grikietienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Svetlana Bagdonienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja

Laimutė Itnerienė  

ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Jolanta Gančierienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Indrė Kleinienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Rima Liepienė logopedė
Alina Voverienė specialioji pedagogė
Daiva Šimienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Margarita Rimkutė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Lina Zemeckienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja

 

 

ATESTACIJOS KOMISIJA

 

Vardas, pavardė Pareigos

Zigmas Mozuraitis

pirmininkas, direktorius
Nijolė Meištininkienė sekretorė, ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Lina Oželytė švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė
Vilma Krasauskaitė tėvų atstovė
Andželika Grikietienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja

 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

Vardas, pavardė Pareigos

 Alina Voverienė

spec. pedagogė, pirmininkė
Asta Gerdauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pirmininko pavaduotoja
Laimutė Itnerienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja, sekretorė
Nijolė Meištininkienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Jolanta Gančierienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Rasa Janušauskienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Dalia Macijauskienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Giedrė Valantiejūtė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rima Liepienė logopedė